سه‌شنبه 29 بهمن 1392 قابل توجه قبول شدگان کارشناسی بدون آزمون سراسری بهمن ماه سال 92

دانشجویان میبایست از تاریخ 29/11/92 الی 04/12/92 جهت پذیرش غیر حضوری و مشاهده 
مراحل ثبت نام به سیستم گلستان به آدرس http://reg.pnu.ac.ir مراجعه نمایید.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر