شنبه 16 فروردين 1393 لغو کلاسهای استاد محترم جناب آقای آخوندی کلاسهای درس استاد محترم جناب آقای آخوندی(ریاست دانشگاه)از تاریخ 18 فروردین لغایت 4 اردیبهشت برگزار نمی شود.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر