يكشنبه 14 ارديبهشت 1393 ارزشیابی اساتید محترم توسط دانشجویان از طریق سیستم گلستان

قابل توجه دانشجویان گرامی
جهت پیشبرد در کیفیت تدریس اساتید لازم است از تاریخ 13/02/93 لغایت 05/03/93 در ارزشیابی اساتید از مسیر زیر شرکت نمایید:

ارزشیابی ==> استاد ==> ارزشیابی
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر