يكشنبه 1 تير 1393
        جایگاه دانشگاه پیام نور
         بیش از یک میلیون دانشجو(30%کل دانشجویان)
        بیش از 5000مرکز و واحد در کشور
         رتبه دوم آسیا و رتبه ششم جهان در میان دانشگاهها باز و از راه دور
         رتبه برتر فرهنگی دانشگاههای ایران در سال 1389
          رتبه هشتم در میان دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی ایران در سال 1391
         پیام نور بشرویه
 
         نزدیک به 200 نفر دانشجو -20 رشته گرایش مختلف در حال تحصیل – بالغ بر 360 دانش آموخته
 
         امکانات دانشگاه در ساختمان جدید: 5 کلاس درس– سایت کامپیوتری،نماز خانه  
         فعالیتهای علمی واحد:
 
          پذیرش و چاپ مقاله در همایشهای ملی و بین المللی مختلف
 
       انجام طرح پژوهشی به تعداد 5 عدد به صورت پایان نامه دانشجوئی در رشته های زیست شناسی، علوم تربیتی و روان شناسی
 
         انجام دو طرح پژوهشی در قالب طرح گرانت اعضا علمی
 
          ارزیاب و داور طرح پژوهشی رشته زیست شناسی

چاپ دو کتاب علمی پژوهشی توسط اعضا هیئت علمی
 
 
 
امتیاز دهی