شنبه 25 آبان 1392

ملاقات عمومی با ریاست دانشگاه
هر هفته روزهای یکشنبه ساعت 12-9
تلفن تماس: 32789455-056
شماره پیام کوتاه: 50005150012
پست الکترونیک:boshrooyeh@skpnu.ac.ir
دانشجویان محترم می توانند انتقادات، پیشنهادات خود را از این طریق مستقیما به اطلاع ریاست دانشگاه برسانند.
 
امتیاز دهی