شنبه 11 آبان 1392
    
همکاران حوزه کاری شماره تماس
معصومه سادات مالدار سرپل ریاست دانشگاه

عضو علمی رشته حسابداری
32789455
مهدی شیرزاده امور آموزشی و دبیرخانه،کتابخانه و امورفرهنگی وکارشناس صندوق رفاه دانشجویی 32789414

32789402
اکبر کباری امور اداری مالی و کارپردازی و فارغ التحصیلان 32789407
 
امتیاز دهی