امور كلاسها
يكشنبه 19 آبان 1392 برنامه کلاسی/آدرس کانال تلگرامی دانشگاه:bshpnu1@


برنامه کلاسی نیمسال اول سال تحصیلی 97-96

بسمه تعالی

برنامه درسی دانشگاه پیام نور بشرویه  از تاریخ 29/8/96 لغایت2/9/96

محل برگزاری

رشته

ساعت

تاریخ

روز

استاد

درس

طبقه دوم کلاس5

حسابداری و مدیریت دولتی

10-8

29/8/96

دوشنبه

خانم مالدار

اصول حسابداری (3)

طبقه دوم کلاس5

حسابداری و مدیریت دولتی

12-10

29/8/96

دوشنبه

خانم مالدار

حسابداری صنعتی(1)

طبقه دوم کلاس5

حسابداری و مدیریت دولتی

14-12

29/8/96

دوشنبه

خانم مالدار

اصول ومبانی سازمان و مدیریت

طبقه اول کلاس2

عمومی تمام رشته ها

10-8

29/8/96

دوشنبه

آقای فیض آبادی

زبان خارجه عمومی

طبقه اول کلاس1

علوم تربیتی

10-8

29/8/96

دوشنبه

آقای مشکی

پروژه کار عملی

طبقه دوم کلاس5

حسابداری و مدیریت دولتی

12-10

30/8/96

سه شنبه

خانم مالدار

مدیریت مالی2

طبقه دوم کلاس5

حسابداری و مدیریت دولتی

14-12

30/8/96

سه شنبه

خانم مالدار

اصول حسابداری(1)

طبقه اول کلاس3

علوم تربیتی

10-8

30/8/96

سه شنبه

خانم غلامی

روانسنجی

طبقه اول کلاس3

علوم تربیتی

12-10

30/8/96

سه شنبه

خانم غلامی

مقدمات روش تحقیق کمی و کیفی

طبقه اول کلاس3

علوم تربیتی

14-12

30/8/96

سه شنبه

خانم غلامی

روش تحقیق کمی و کیفی

طبقه اول کلاس4

حسابداری و مدیریت دولتی

10-8

30/8/96

سه شنبه

آقای مرتضی پیش بینی

ریاضیات پایه و مقدمات آمار1

طبقه اول کلاس4

علوم تربیتی و روانشناسی

12-10

30/8/96

سه شنبه

آقای مرتضی پیش بینی

آمار توصیفی

طبقه اول کلاس4

علوم تربیتی و روانشناسی

14-12

30/8/96

سه شنبه

آقای مرتضی پیش بینی

آمار توصیفی

طبقه اول کلاس2

حسابداری

10-8

30/8/96

سه شنبه

خانم شهرستانی

حقوق بازرگانی

طبقه اول کلاس2

حسابداری و مدیریت دولتی

12-10

30/8/96

سه شنبه

خانم شهرستانی

اقتصاد خرد

طبقه اول کلاس2

اختیاری تمام رشته ها

14-12

30/8/96

سه شنبه

خانم شهرستانی

حقوق بازرگانی

طبقه دوم کلاس5

روانشناسی

16-14

30/8/96

سه شنبه

آقای علی نژاد

احساس و ادراک

طبقه اول کلاس3

عمومی تمام رشته ها

16-14

30/8/96

سه شنبه

آقای پوررفعتی

فارسی عمومی

طبقه اول کلاس3

روانشناسی وعلوم تربیتی

10-8

1/9/96

چهارشنبه

خانم نوربخش

روانشناسی یادگیری

طبقه اول کلاس3

روانشناسی وعلوم تربیتی

12-10

1/9/96

چهارشنبه

خانم نوربخش

روانشناسی شناختی

سالن ورزشی چمران

عمومی تمام رشته ها

14-12:30

1/9/96

چهارشنبه

خانم حجتی

تربیت بدنی

سالن ورزشی چمران

عمومی تمام رشته ها

15-14

1/9/96

چهارشنبه

خانم حجتی

ورزش1

طبقه اول کلاس1

حسابداری و مدیریت دولتی

10-8

2/9/96

پنجشنبه

خانم عظیمی فر

پژوهش عملیاتی

طبقه دوم کلاس5

روانشناسی

10-8

2/9/96

پنجشنبه

آقای علی نژاد

روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان

طبقه دوم کلاس5

روانشناسی

12-10

2/9/96

پنجشنبه

آقای علی نژاد

روانشناسی  وآموزش کودکان استثنائی

طبقه دوم کلاس5

روانشناسی

14-12

2/9/96

پنجشنبه

آقای علی نژاد

روانشناسی صنعتی سازمانی

طبقه دوم کلاس5

روانشناسی

16-14

2/9/96

پنجشنبه

آقای علی نژاد

آموزه های روانشناسی در قرآن

طبقه اول کلاس3

علوم تربیتی

10-8

2/9/96

پنجشنبه

خانم غلامی

روش تحقیق درعلوم تربیتی

طبقه اول کلاس3

علوم تربیتی

12-10

2/9/96

پنجشنبه

خانم غلامی

روش تحقیق درعلوم تربیتی

طبقه اول کلاس3

علوم تربیتی

14-12

2/9/96

پنجشنبه

خانم غلامی

جامعه شناسی آموزش وپرورش

طبقه اول کلاس3

علوم تربیتی

16-14

2/9/96

پنجشنبه

خانم غلامی

مدیریت آموزشی

طبقه اول کلاس2

روانشناسی

10-8

2/9/96

پنجشنبه

خانم نوربخش

روانشناسی شخصیت (نظریه ها و مفاهیم

طبقه اول کلاس2

روانشناسی

12-10

2/9/96

پنجشنبه

خانم نوربخش

مباحث اساسی در روانشناسی1

طبقه اول کلاس2

علوم تربیتی

14-12

2/9/96

پنجشنبه

خانم نوربخش

اصول وفنون راهنمایی ومشاوره خانواده

سالن ورزشی چمران

عمومی تمام رشته ها

14-12

2/9/96

پنجشنبه

آقای جلالی

تربیت بدنی

سالن ورزشی چمران

عمومی تمام رشته ها

16-14

2/9/96

پنجشنبه

آقای جلالی

ورزش1

 

 
امتیاز دهی
 
 


 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما