همایش ملی نقش مدیریت استراتژیک و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری در اقتصاد مقاومتی
زمان: شنبه 20 آذر 1395
مكان:
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر