دومین همایش ملی کرسی های آزاد اندیشی و مناظره های رضوی
زمان: پنجشنبه 4 شهريور 1395
مكان:
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر