شروع انتخاب واحد از 13/6/97 و تمدید در خواست مهمان تا تاریخ 21/6/97

امکان ثبت نام و انتخاب واحد از تاریخ 97/6/13  در سامانه گلستان از مسیر زیر فعال است.

ثبت نام----> عملیات ثبت نام ---->ثبت نام اصلی

 

امکان درخواست مهمانی تا تاریخ 97/6/21 تمدید گردید.


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ