آخرین اخبار
1395/9/29 دوشنبه
اخذ گزارش 428 (کارت آزمون)از سیستم گلستان

دانشجویان می توانند جهت اخذ کارت شرکت در آزمون (گزارش 428) از تاریخ  95/09/28 الی 95/10/26  در سیستم گلستان از مسیر زیر اقدام نمایند:
1- آموزش 2- گزارش های آموزش 3- دانشجو 4- اطلاعات ثبت نام و امتحان 5- برنامه پایان ترم دانشجو (428)
توجه :
دانشجویان بدهکار  حداکثر 24 ساعت پس از پرداخت شهریه خود  می توانند نسبت به اخذ کارت آزمون اقدام نمایند.

 فیلم آموزشی اخذ کارت آزمون

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir