آخرین اخبار
1396/4/14 چهارشنبه
اضافه شدن درس اختیاری کارآفرینی و ارزشهای دفاع مقدس و حذف درس آشنایی با دفاع مقدس
اضافه شدن درس اختیاری کارآفرینی و ارزشهای دفاع مقدس و حذف درس آشنایی با دفاع مقدس

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir