آخرین اخبار
1394/11/24 شنبه
مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه پیام نور به منظور تامین خدمات مورد نیاز و تسهیل دسترسی به کتاب های منتشره دانشگاه، در نظر دارد کتاب های مورد درخواست هر یک از دانشجویان محترم را در صورت درخواست به صورت پستی در محل تحویل نماید.

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir