آخرین اخبار
1397/4/6 چهارشنبهدانشجویان متقاضی ضیافت اندیشه دانشجویی سال 1397
ضیافت اندیشه دانشجویی سال 1397 6/4/97

.


دانشجویان متقاضی ضیافت اندیشه دانشجویی سال 1397با عضویت درسامانه آموزش مجازی دانشگاهیان به آدرس  ec.nahad.ir ثبت نام نموده و دانشگاه محل تحصیل را دانشگاه پیام نور محل تحصیل خود و استاد دروس انتخابی را استاد اکبری مطلق در نظر بگیرند.  

زمان ثبت نام و انتخاب واحد از مورخ 10/4/1395و حداکثر مدت زمان در نظر گرفته شده جهت ارائه گواهی 30/5/1395 خواهد بود.

گواهی های اخذ شده در سایت نهاد نمایندگی پیام نور خراسان جنوبی به آدرس skpnu.nahad.ir بارگذاری گردد.(روش بازگذاری گواهی ها در سایت آموزش داده شده است)

ضمنا از  8 واحد انتخابی ترم تابستان، دانشجویان می توانند 4 واحد دروس عمومی معارف را ر طرح ضیافت انتخاب نمایند.


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر