آخرین اخبار
1396/9/25 شنبه
لزوم بارگذاری کار عملی

.

لزوم بارگذاری کار عملی

 لازم است تا قبل از تاریخ 30/10/1396 نسبت به ارسال پروژه مطابق با اهداف آموزشی و موضوع پروژه تعیین شده توسط استاد مربوطه در سامانه دروس عملی اقدام نمایید. در غیر این صورت، امکان ثبت نمره توسط استاد وجود نخواهد داشت.

آدرس سایت:
az.skpnu.ac.ir

نام کاربری: شماره دانشجویی
رمز عبور: شماره شناسنامه


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر