آخرین اخبار
1398/8/25 شنبهاز شنبه مورخ 98/8/11 تا پایان روز چهارشنبه مورخ 98/9/13
اجرای ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان در سیستم گلستان برای نیمسال اول سال تحصیلی 99-98

.

باسمه تعالی
در خصوص اجرای ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان در سیستم گلستان برای نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 ، به استحضار می رساند مقدمات اجرای فرایند ارزشیابی در سیستم گلستان فراهم شده است و دانشجویان می توانند از روز شنبه مورخ 98/8/11 تا پایان روز چهارشنبه مورخ 98/9/13 جهت ارزشیابی کیفیت تدریس استادان به سایت گلستان مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است که در ارتقای اعضای محترم هیات علمی، ارزشیابی آنها توسط دانشجویان در سامانه گلستان بسیار حائز اهمین بوده و نبودن این ارزشیابی، باعث اختلال در فرایند بررسی ارتقای اعضای محترم هیات علمی در سالهای گذشته شده است. ضمن اینکه استفاده مدرسین مدعو از سوابق تدریس در دانشگاه پیام نور، منوط به ارائه ارزشیابی آنها توسط دفتر نظارت دانشگاه می‌باشد لذا از آنها نیز انتظار می رود در کلاسها به تشویق دانشجویان جهت تکمیل فرم ارزشیابی اقدام نمایند

کلیه اطلاعات لازم ( از جمله راهنمای ارزشیابی استاد توسط دانشجو) از طریق سامانه دانشگاه به آدرس http://skh.pnu.ac.ir   قابل دسترسی خواهد بود.


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر