آخرین اخبار
1393/2/14 یکشنبه
اطلاعیه دفترنظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی در خصوص ارزشیابی اساتید

.

اطلاعیه دفتر نظارت و ارزیابی
« مشارکت فعال در ارزشیابی کیفیت تدریس، ارتقای کیفیت آموزش است.»
دانشجویان گرامی :
نظر خواهی در مورد کیفیت تدریس استادان
از شنبه مورخ 13/2/93 تا پایان روز دوشنبه مورخ 5/3/93
ضمن تکمیل کاربرگ ارزیابی به تفکیک دروس نظری در سیستم گلستان و تشویق به انجام این مهم، مدیریت نظارت و ارزیابی دانشگاه را در پیشبرد اهداف و  بهبود امور آموزشی دانشگاه یاری فرمایید.
فایل راهنمای چگونگی ارزشیابی استادان در سامانه نظارت و ارزیابی دانشگاه به آدرس http://nezarat.skpnu.ac.ir   قابل دسترسی می باشد.
مدیریت نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر