آخرین اخبار
1393/6/27 پنجشنبه
قابل توجه متقاضیان ثبت نام بدون آزمون مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور

.

نظر به مراجعات و تماس های مکرر متقاضیان مقطع کارشناسی بدون آزمون، به استحضار می رساند که پیرو نشست و هماهنگی صورت پذیرفته با مسئولین محترم سازمان سنجش آموزش کشور ، مقرر شد در اواخر نیمه دوم نیمسال اول 94-93 (حوالی دیماه 93)نسبت به پذیرش این گروه از متقاضیان از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور اقدام گردد. در ضمن، این گروه از پذیرفته شدگان از ابتدای نیمسال دوم 94-93 ثبت نام و شروع به تحصیل خواهند نمود.
.
دانشگاه پیام نور واحد بشرویه

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر