آخرین اخبار
1394/2/2 چهارشنبه
اطلاعیه بازدید از مرکز اختلالات یادگیری

.

قابل توجه دانشجویان محترمی که درس اختلالات یادگیری را در این نیمسال اخذ نموده اند: 
بازدید از مرکز اختلالات یادگیری ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 6/2/94

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر