آخرین اخبار
1394/2/9 چهارشنبه
ثبت نام جهت شرکت در مراسم اعتکاف

.

قابل توجه دانشجویان محترم:
با توجه به نزدیک شدن ایام اعتکاف از دانشجویان متقاضی دعوت می شود جهت ثبت نام در مراسم مذکور به امور فرهنگی دانشگاه مراجعه نمایند.
 مهلت ثبت نام تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه
10/2/94

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر